• เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2563

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2563

  วันนี้ (19 ธ.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ประจำปี 2562 และการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมีเรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันที่ 28 ธันวาคม 2310) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว ดังนั้น เมืองพัทยาโดยฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักการศึกษาจึงได้กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี 2562 ขึ้น ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เพื่อให้การจัดงานยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ ในวันนี้เมืองพัทยาจึงได้ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ประจำปี 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวงสักการะเครื่องเซ่นไหว้ฯ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

  นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้พิจารณารูปแบบการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ อาทิ พิธีทางศาสนาและงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณร ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยกำหนดจัดงาน จำนวน 2 แห่ง คือ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ และถนนเลียบชายหาดจอมเทียน (หน้าโรงแรมเซิร์ฟบีช) ในวันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อร่วมกันส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ให้ประจักษ์แก่สายตานักท่องเที่ยว เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สร้างความเป็นสิริมงคล

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนชาวพัทยา ร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ในวันพุธที่ 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ และถนนเลียบชายหาดจอมเทียน (หน้าโรงแรมเซิร์ฟบีช)

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150