• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

  วันนี้ (19 ธ.ค. 62) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ให้เกียรติบรรยายสรุปและให้การต้อนรับนายเสรีชัย ซื้อต่อตระกูล หัวหน้าฝ่ายการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ จำนวน 90 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเมืองพัทยา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการเยาวชนสร้างชาติ (สภาเยาวชนสู่สภาท้องถิ่น) ในระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยเลือกเมืองพัทยา เป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานแนวคิด ค่านิยม ความเข้าใจในการเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึก สร้างการเรียนรู้ ให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150