• ขับรถมีน้ำใจ ใส่ใจคนข้ามถนน ชะลอรถ หรือหยุดรถทุกครั้งเมื่อเห็นทางม้าลาย

  ขับรถมีน้ำใจ ใส่ใจคนข้ามถนน ชะลอรถ หรือหยุดรถทุกครั้งเมื่อเห็นทางม้าลาย

  ขับรถมีน้ำใจ ใส่ใจคนข้ามถนน ชะลอรถ หรือหยุดรถทุกครั้งเมื่อเห็นทางม้าลาย

  ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ส่วนมากเกิดจากการประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ที่ไม่ให้ความสำคัญกับทางม้าลาย หรือสัญญาณไฟคนข้าม ผู้ขับขี่ควรเคารพกฎจราจรหยุดตามสัญญาไฟแม้ไม่มีคนข้าม ต้องหยุดรถรอจนสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือชะลอรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เมื่อเป็นแหล่งชุมชน หรือด้านหน้ามีทางข้ามม้าลาย ควรสังเกตป้ายเตือน และชะลอรถทันที หรือหยุดเมื่อเห็นว่ามีผู้จะข้ามถนนอยู่ในระยะ 50 – 100 เมตร เพื่อให้ผู้ข้ามสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย

  สำหรับการข้ามถนน ผู้ที่จะข้ามถนน ก่อนข้ามควรหยุดเดินที่ขอบถนน มองขวา มองซ้าย ให้แน่ใจว่าไม่มีรถกำลังแล่นมาจึงข้ามได้ ถ้าบริเวณที่จะข้ามถนนมีทางม้าลาย ก็ควรข้ามตรงช่องทางข้ามปลอดภัยที่สุด และอย่าข้ามถนนโดยออกจากที่กำบังตัว เช่น ออกจากซอยรถที่จอดอยู่ หรือท้ายรถประจำทาง เพราะจะเกิดอันตรายขึ้นได้ กรณีการข้ามถนนที่รถเดินทางเดียว ต้องหยุดให้แน่ใจเสียก่อนว่ารถแล่นมาจากไหนและมีความปลอดภัยพอหรือยังจึงข้ามได้ สำหรับถนนที่มีเกาะกลางถนนต้องข้ามทีละครึ่งถนน โดยข้ามครั้งแรกไปพักที่เกาะกลางถนนเสียก่อน จึงข้ามในครึ่งหลังต่อไป ส่วนการข้ามถนนในเวลากลางคืน ผู้ข้ามควรมองหาบริเวณที่ข้ามที่มีแสงสว่าง เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจน

  สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรตระหนักและใส่ใจ สังเกตสัญลักษณ์ทางม้าลาย หรือสัญญาณไฟคนข้าม เพียงเท่านี้สามารถลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150