• เมืองพัทยาจัดพิธีบวงสรวง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศไทยและชาวจังหวัดชลบุรี

  เมืองพัทยาจัดพิธีบวงสรวง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศไทยและชาวจังหวัดชลบุรี

  เมืองพัทยาจัดพิธีบวงสรวง “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศไทยและชาวจังหวัดชลบุรี

  วันนี้ (28 ธ.ค.62) 07.19 น.เมืองพัทยาจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย โดยในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทางสงฆ์ ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระวีรกรรมอันหาญกล้าของพระองค์

  วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว ต่อมาใน พ.ศ.2310 พระองค์ได้ทรงดำรงตำแหน่งพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชร และช่วยราชการอยู่ในกรุงศรีอยุธยา ซึ่งขณะนั้นกรุงศรีอยุธยากำลังจะพ่ายแพ้แก่พม่า จึงทรงรวมไพร่พลตีฝ่าวงล้อมสู่ภาคตะวันออก และแวะพักที่ตำบลทับยา หรือพัทยาในปัจจุบัน ก่อนมุ่งไปตีเมืองจันทบุรี แล้วย้อนกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยาคืนมาได้สำเร็จในปีเดียวกัน จนสยามประเทศดำรงความเป็นเอกราชมาจวบจนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2533 เมืองพัทยา ได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ดังนั้น เมืองพัทยาจึงได้กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงมีต่อประเทศไทยและชาวจังหวัดชลบุรี

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150