• เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ 11-12 ม.ค.นี้ ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ 11-12 ม.ค.นี้ ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานฯ 11-12 ม.ค.นี้ ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

  วันนี้ ( 3 ม.ค.63) เวลา 13.30 น. เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2563 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นายสุกิจ วงศ์จิตสุขเกษม ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  การประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาต่างๆได้แสดงความสามารถด้านวงโยธวาทิต และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐาน การจัดประกวดวงโยธวาทิตของประเทศไทยสู่สากล โดยมีรูปแบบการประกวดดังนี้
  1.การประกวดในรูปแบบการแปรขบวน และการประกวดประเภทเดินขบวนพาเหรด ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา
  2.การประกวดในรูปแบบการประชันการตีกลอง ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา หมายเลขโทรศัพท์ 08 9922 2097

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150