• เมืองพัทยา รวมพลัง ปันน้ำใจ” ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสังคม

  เมืองพัทยา รวมพลัง ปันน้ำใจ” ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสังคม

  “เมืองพัทยา รวมพลัง ปันน้ำใจ” ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสังคม
  วันนี้ (8 ม.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างเมืองพัทยา ในการร่วมบริจาคโลหิต เข้าคลังสำรอง สภากาชาดไทย เพื่อเป็นสาธารณกุศลในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสังคม และยังเป็นการเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองในคลังโลหิตสภากาชาดไทย

  เมืองพัทยาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก โดยได้รับความสนใจจากข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างเมืองพัทยา ทยอยเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งการบริจาคครั้งนี้เป็นการร่วมกันรณรงค์และส่งเสริมปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสังคมต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150