• กลุ่มพัฒนาสตรี เมืองพัทยา ปันน้ำใจ มอบข้าวสาร “ข้าวเพื่อน้อง”ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

  กลุ่มพัฒนาสตรี เมืองพัทยา ปันน้ำใจ มอบข้าวสาร “ข้าวเพื่อน้อง”ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

  กลุ่มพัฒนาสตรี เมืองพัทยา ปันน้ำใจ มอบข้าวสาร “ข้าวเพื่อน้อง”ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  วันนี้ (9 ม.ค.63) เวลา 11.00 น.นายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบข้าวสารให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสในโครงการ “ข้าวเพื่อน้อง” โดยมีนางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ​ ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ที่ สวนอาหารเรือนไทย

  กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ และเยาวชนในเมืองพัทยา เพราะการจะเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคมได้นั้น ย่อมขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน เช่น พื้นฐานครอบครัว สิ่งแวดล้อม สังคม และภาวะโภชนาการที่เพียงพอ จึงได้จัดโครงการ “ข้าวเพื่อน้อง”ขึ้น ซึ่งในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อด้วยพิธีมอบข้าวสารให้กับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 11 โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก , วัดชัยมงคล , ศูนย์การุณยเวศม์ บางละมุง , โรงเรียนพระมหาไถ่พัทยา และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จำนวน 2,000 ถุง ท่ามกลางบรรยากาศอันชื่นมื่นระหว่างผู้ให้และผู้รับ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150