• ปิดฉากศึกปะทะความเร็วเหนือผิวน้ำในรายการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟและกีฬาพายบอร์ด SUP

  ปิดฉากศึกปะทะความเร็วเหนือผิวน้ำในรายการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟและกีฬาพายบอร์ด SUP

  ปิดฉากศึกปะทะความเร็วเหนือผิวน้ำในรายการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟและกีฬาพายบอร์ด SUP

  วันนี้ (10 ม.ค. 63) เวลา 18.00 น. นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบรางวัลและปิดการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟและกีฬาพายบอร์ด SUP โดยมีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาและนันทนาการ นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาเป็นเมืองตากอากาศริมทะเล เมืองแห่งสีสัน ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้หลากหลายสไตล์ พัทยาจึงเป็นเมืองที่พร้อมมอบความสุข สนุกสนานแด่ผู้มาเยือนอย่างไม่รู้จบ ประกอบกับเมืองพัทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบ เมืองแห่งกีฬา Sport City เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry การกีฬาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sport tourism) เพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Sports Hub) ด้านกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียน จึงได้จัดการแข่งขันความเร็วเหนือผิวน้ำในรายการแข่งขันกีฬาวินด์เซิร์ฟและกีฬาพายบอร์ด SUP ขึ้น

  สำหรับการแข่งขันโครงการกีฬาทางน้ำเมืองพัทยาประจำปี 2563 ครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ

  1. ประเภทการแข่งขันกีฬาพายบอร์ด SUP ผู้ที่ชนะจะได้รับเงินรางวัล ดังนี้
   รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 6,000 บาท
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท
   สำหรับผู้ที่สามารถคว้าเงินรางวัลไปครอง ได้แก่
  • Stand up paddle surfing Open Men
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศักดิ์ฎา วันยาเล
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายบุญญฤทธิ์ สังข์เงิน
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ สมิทธ์
  • Stand up paddle surfing Open Women
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางชลชญา จุ่นทองหลวง
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวดารินทร์ มิสอาด
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอริสา หอมระรื่น
  • ประเภทการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ ผู้ที่ชนะจะได้รับเงินรางวัล ดังนี้
   รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 5 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท
   สำหรับผู้ที่สามารถคว้าเงินรางวัลไปครอง ได้แก่
  • Bictechno Group C
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงปนัสยา เอี่ยมพลอย
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายพิภพ ไชยมาตย์
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายอัครเดช สุขขุนทด
  • Bictechno Group B
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายธีรวัฒน์ พุ่มทอง
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายวิทวัส เลิศล้ำ
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายกมลศิลป์ บุนนาค
  • Bictechno Group A
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงอันดา สิมารัตน์
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายวุฒิชัย สนรักษา
  • Techno 293 Group B
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอริศรา หอมระรื่น
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายสนธิวัฒน์ เป็งวรรณา
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ มิสเตอร์ช่อย สารวอร์
  • Techno 293 Group A
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวดารินทร์ มิสอาด
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายมะดันคลองยุทธ
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายอนุชา จุรัตน์
  • Rs : X u
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชลชญา จุ่นทองหลวง
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอธิชา หอมระรื่น
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายพัชระ มั่งมีผล
  • Rs : X u Men
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายบุญญฤทธิ์ สังข์เงิน
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกิตติ สมิทร์
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
   นายทิวา วงศ์อ่างห่าง

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาทางน้ำเช่น เจ็ตสกี เรือเร็ว เรือสปอร์ต เรือลากกล้วย วินเซิร์ฟ และพายบอร์ด เพื่อพัฒนากิจกรรมกีฬาทางน้ำให้มีความหลากหลาย น่าสนใจและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองนโยบายของการพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยระดับสากล
  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมและเป็นกำลังใจผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันเรือเร็วและเจ็ตสกีท้องถิ่น เป็นการแข่งขันรายการต่อไป ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียน เมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 253100 ต่อ 3127 และ 3128 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150