• เดือน ก.พ.นี้ ..คอกีฬาห้ามพลาด กับการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยาประจำปี 2563 รับรองความสนุก ตื่นเต้น ลุ้นติดขอบสนาม

  เดือน ก.พ.นี้ ..คอกีฬาห้ามพลาด กับการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยาประจำปี 2563 รับรองความสนุก ตื่นเต้น ลุ้นติดขอบสนาม

  เดือน ก.พ.นี้ ..คอกีฬาห้ามพลาด กับการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยาประจำปี 2563 รับรองความสนุก ตื่นเต้น ลุ้นติดขอบสนาม

  เมืองพัทยาเป็นหน่วยงานรัฐที่ให้ความสำคัญทางด้านกีฬา โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการและกีฬาทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือนักกีฬาด้วยการนำกีฬาพัฒนาเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด สนับสนุนเด็ก เยาวชน และผู้พิการที่มีความสามารถด้านกีฬาอย่างเต็มที่ ด้วยการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สนับสนุนการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาระดับสากลทุกรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬา ประกอบกับเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ มีชายหาดยาวที่สวยงาม มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เป็นที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
  สำหรับกีฬาชายหาด ที่ได้รับความนิยม ทั้งในประเภทฟุตบอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด และเซปักตะกร้อชายหาด เป็นกิจกรรมกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมจากประชาชน นักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติ โดยจะเห็นได้จากการจัดการแข่งขันที่ผ่านมาทุกๆปี มีจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมการแข่งขันอย่างล้นหลาม เพราะเป็นกีฬาที่มีการเล่นภายใต้ กฎกติกาอย่างเป็นระเบียบสนุกสนานเพลิดเพลิน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและเมืองพัทยาในด้านการส่งเสริมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
  ดังนั้นเมืองพัทยา จึงได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยาประจำปี 2563 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาชายหาด ขึ้น ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน จำนวน 3 ชนิดกีฬาประกอบด้วย

  1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาด พัทยาคัพ ครั้งที่ 15 กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแบ่งเป็นประเภทการแข่งขัน 2 ประเภท คือ
  • ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย
  • ประเภทเยาวชนทั่วไปชายอายุไม่เกิน 15 ปี
  1. การจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชายหาด ครั้งที่ 2 กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแบ่งเป็นประเภทการแข่งขัน 2 ประเภท คือ
  • ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย
  • ประเภทประชาชนทั่วไป หญิง
  1. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด พัทยาโอเพ่น ครั้งที่ 10 กำหนดจัดการแข่งขันวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแบ่งเป็นประเภทการแข่งขัน 2 ประเภท คือ
  • ประเภทประชาชนทั่วไป หญิง
  • ประเภทประชาชนทั่วไป หญิง อายุไม่เกิน 17 ปี

  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมและเป็นกำลังใจผู้เข้าแข่งขัน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 253100 ต่อ 3127 และ 3128 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150