• เมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “เริ่มต้นปีใหม่ สุขภาพดี ชีวียืนยาว”
  วันนี้ (10 ม.ค.63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา ได้ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุกว่า 400 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมสุขภาพ “เริ่มต้นปีใหม่ สุขภาพดี ชีวียืนยาว”ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดให้มีการบรรยายธรรม “ชีวิตเบิกบานอย่างไร จึงเป็นความสุขที่ยั่งยืน” โดยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง และพิธีถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป รวมทั้งการแสดงศักยภาพของผู้สูงอายุด้านการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพโดยชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการรื่นเริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ 2563 และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะที่ดีร่วมกัน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150