• เมืองพัทยาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน..เพื่อเฟ้นหาสุดยอดคนเก่งเป็น “ มัคคุเทศก์น้อย” ปชส.พัทยา..ตั้งแต่บัดนี้-21 กุมภาพันธ์ 63

  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน..เพื่อเฟ้นหาสุดยอดคนเก่งเป็น “ มัคคุเทศก์น้อย” ปชส.พัทยา..ตั้งแต่บัดนี้-21 กุมภาพันธ์ 63

  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน อบรม ประกวด..เพื่อเฟ้นหาสุดยอดคนเก่งเป็น
  “ มัคคุเทศก์น้อย” ปชส.พัทยา ตั้งแต่บัดนี้-21 กุมภาพันธ์ 63

  เมืองพัทยาเฟ้นหาเยาวชนที่มีความรู้และเข้าใจสภาพแวดล้อม สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเมืองพัทยาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญ ที่ควรปลูกฝังและกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้ในสภาพแวดล้อมสังคม ประเพณี วัฒนธรรมที่ตนเองอาศัยอยู่ รวมทั้งเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและเข้าใจความเป็นมาของเมืองพัทยา ซึ่งสามารถเป็นผู้แทนในการถ่ายทอดข้อมูลประชาชน นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ตามยุทธศาสตร์การบริหารเมืองพัทยาในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เสริมสร้าง พัฒนารักษาอย่างสมดุล เดินหน้าแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส โดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญมาบริหารกิจการของแผ่นดินและเมืองพัทยา ตามคอนเซปต์ NEO Pattaya ที่จะใช้เป็นพลังข้ามผ่านสู่โลกดิจิทัล สอดรับกับการพัฒนาระเบียงเศรฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมยุคใหม่
  คุณสมบัติผู้สมัคร จะต้องเป็นเยาวชนที่ศึกษาในเขตเมืองพัทยา อายุ 9-17 ปี จำนวน 16 ทีมๆละ 5 คน รวม 80 คน โดยทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับทีมที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ในด้านต่างๆดังนี้
  -พัทยาในอดีต-ปัจจุบัน และมุมมองด้านการท่องเที่ยว
  -อบรมและฝึกปฏิบัติเรื่อง องค์ประกอบและศิลปะการพูดขั้นพื้นฐาน
  -อบรมเรื่อง เทคนิคการสร้างสมาธิและจิตวิทยาสร้างเสริมการแสดงออก
  -อบรมเรื่อง พื้นฐานและองค์ประกอบการนำเสนอ/การแสดงออก
  -อบรมและฝึกปฏิบัติเรื่อง การแสดงออกในการใช้วัจนภาษา-อวัจนภาษา และการแสดง
  -อบรมและฝึกปฏิบัติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  สำหรับรางวัลในการประกวดมีดังนี้
  -รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยเกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด 30,000บาท
  -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด 20,000บาท
  -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด10,000บาท
  -รางวัล Best talent ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด 1,500 บาท
  -รางวัล Best orator ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด1,500 บาท
  -รางวัล มนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด 1,500 บาท

  โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/Prpattayacity/?ref=bookmarks ตั้งแต่บัดนี้ – 21กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามลายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชามสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 038-253131 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150