• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร

  วันนี้ (14 ม.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงวุฒิและที่ปรึกษาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเมืองพัทยา แก่นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ. สกลนคร จำนวน 54 คน นำโดย ผศ.ดร.ปณิธี การสมดี ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานภาครัฐเบื้องต้นของเมืองพัทยา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้นิสิตจากประสบการณ์จริงและเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นิสิต เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในสายวิชาชีพและในการดำรงชีวิตต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150