• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มสตรีจาก อบต.บางเสาธง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มสตรีจาก อบต.บางเสาธง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มสตรีจาก อบต.บางเสาธง

  วันนี้(15 ม.ค 2563) เวลา 13.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวให้การต้อนรับนางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม พร้อมคณะ
  กลุ่มพัฒนาสตรีบางเสาธง จำนวน 98 คน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อให้สตรีได้รับความรู้ด้านการพัฒนาบทบาทของตนเองในด้านต่างๆเช่น เสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างความเชื่อมั่น มีส่วนร่วมทางสังคมในการพัฒนาด้านต่างๆเช่น เสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างความเชื่อมั่น มีส่วนร่วมทางสังคม ในการพัฒนาด้านต่างๆได้ เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดแนวคิด วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสตรีในตำบลบางเสาธง ให้เกิดความเข้มแข็งและรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงการได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทัพพระยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150