• รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา10(เกาะล้าน)

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา10(เกาะล้าน)

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา10(เกาะล้าน)

  วันนี้ (29 ม.ค.63 )เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ พร้อมเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารระบบการเรียนการสอนและระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนฯ โดยมีนางสาวสถาพร ละวิโรจน์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 10 พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและพาเดินเยี่ยมชมภายในโรงเรียน

  ทั้งนี้ จากการลงพื้นตรวจสอบในวันนี้พบว่าอาหารที่นักเรียนได้รับประทานนั้นมีมาตรฐาน สด สะอาด และสามารถเติมอาหารได้ตลอดจนกว่าจะอิ่ม สร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เน้นย้ำคณะผู้บริหารสถานศึกษาว่าขอให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งเราควรที่จะให้ความสำคัญกับอนาคตของชาติ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและการเรียนการสอน พร้อมกันนี้จะมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนอื่นอีก เพื่อตรวจดูคุณภาพอาหาร ระบบสาธารณูปโภค การเรียนการสอนในสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเมืองพัทยาอย่างเคร่งครัด และหากพบว่าโรงเรียนใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็จะดำเนินการกับผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150