• เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
  วันนี้ (30 ม.ค.63) เวลา 13.00 น นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เมืองพัทยา พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย จำนวน 1 ราย ที่อาศัย ณ บริเวณชุมชนเจริญสุข

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150