• Monthly Archives: Ҿѹ 2020

  TCEB บูรณาการร่วมกับเมืองพัทยาและพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เปิดตัวโครงการแรก “ประชุมเมืองไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย” ลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์ตรง พัฒนาเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

  TCEB บูรณาการร่วมกับเมืองพัทยาและพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เปิดตัวโครงการแรก “ประชุมเมืองไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย” ลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์ตรง พัฒนาเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

  วันนี้ (26 ก.พ.63)เวลา 11.00 น. สวนฟ้าใสไอโกะ ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมนำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากองค์กรต่างๆและสื่อมวลชนสัมผัสประสบการณ์สถานที่จัดงานไมซ์ ประชุมสัมมนาในประเทศไทยพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยมีนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือ TCEB กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้, โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกลินทร์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ผู้ประกอบการ ร้านค้า และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นตลาดและเพิ่มค่าใช้จ่ายชุมชน โดยให้กลุ่มองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบูรณาการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ผ่านการจัดการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเพื่อให้สอดรับนโยบายของรัฐบาลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ TCEB จัดโครงการ”ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชน นำงานประชุมสัมมนาขององค์กรไปจัดนอกสถานที่ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อเกื้อหนุนชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านการกระจายรายได้ การสร้างงาน สร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพบริการให้สอดรับกับความต้องการของธุรกิจ โดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมนำคณะผู้บริหารระดับสูงองค์กรและสื่อมวลชน สัมผัสประสบการณ์สถานที่จัดงานไมซ์ประชุมสัมมนาในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ภายใต้โครงการ”ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ’ พร้อมทำกิจกรรม Coffee workshop และร่วมเปิดร้านกาแฟ Coco Coffee by บ้านตะเคียนเตี้ย เพื่อแสดงถึงการเปิดร้านอย่างเป็นทางการ สร้างรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเมืองพัทยามีความพร้อมในการรองรับสถานที่ในการจัดประชุม รวมทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อร่วมกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วภูมิภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในอนาคต


  29-30 เม.ย.นี้ เชิญร่วมงาน “EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020:Empowering to transform Business &Energy” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช

  29-30 เม.ย.นี้ เชิญร่วมงาน “EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020:Empowering to transform Business &Energy” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช

  วันนี้ (26 ก.พ.63) ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020:Empowering to transform Business &Energy” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีการบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมด้วยนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และ ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

  จังหวัดชลบุรี โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเมืองพัทยา กำหนดจัดงาน “EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020:Empowering to transform Business &Energy” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีการบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการสาธิตเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และมีกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจ นักลงทุน และกลุ่มธุรกิจ SMEs, Start Up ได้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor :EEC)

  นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญภายในงาน อาทิ การจัดเวทีปาฐกถาพิเศษหัวข้ออุตสาหกรรมไทย เติบโตได้เพราะ EEC โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เสวนาพิเศษหัวข้อ “2020 Empowering to transform Business &Energy และทางออกของประเทศไทย” โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  , ดร.อุตตมะ สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC และปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ อาทิ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน), นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) อีกทั้งมีการจัดกาลาดินเนอร์ พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทางรอดของอุตสาหกรรมไทยในยุค VUCA” โดย นางชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานอาวุโส กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท และกิจกรรม Business Matching ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สอดคล้องกับนโยบายตามหลักยุทธศาสตร์ของประเทศ
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการฟรีดูแลดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ftichonburi.org


  สมาคมครูมวยไทยประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5

  สมาคมครูมวยไทยประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5

  ตามที่เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมครูมวยไทย กำหนดจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 8 – 17 มีนาคม 2563 ณ เมืองพัทยา ซึ่งงานดังกล่าวมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน จาก 6 ทวีป 50 ประเทศ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (ไวรัสโควิด-19) ที่แพร่ระบาดในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่เป็นอันตรายถึงชีวิต และกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือองค์กรหน่วยงานต่างๆ งดจัดงาน โดยเฉพาะงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจาย ทาง เลือด เหงื่อ น้ำลาย น้ำตา น้ำเหลืองจากเลือด น้ำมูกเสมหะ ซึ่งเป็นสาเหตุการแพร่ของไวรัสโควิด-19 ได้
  คณะผู้จัดงาน เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและห่วงใยสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าชมงาน ที่มีจำนวนนับพันคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศ ทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัย จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีความคืบหน้าเกี่ยวการจัดงานดังกล่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป


  ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

  ประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมน ขนาด 800 มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. ซึ่งส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไม่ไหลหรือไหลอ่อน สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

  1. ปากซอยชัยพรวิถี (ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ ซอยสุขุมวิท – พัทยา 31 ถึง ซอย 77
  2. ถนนสุขุมวิท – พัทยา (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่ ซอยสุขุมวิท – พัทยา 30 ถึง ซอย48
  3. ถนนพัทยาเหนือ
  4. ถนนพัทยากลาง
  5. ถนนพัทยาใต้
  6. ถนนพัทยาสาย 2
  7. ถนนพัทยาสาย 3
  8. ถนนเลียบชายหาดพัทยา
  9. ถนนWalking Street
   หากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการเรียบร้อย จะจ่ายน้ำให้ประชาชนทันที ทั้งนี้ในระยะแรกขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเรื่องน้ำขุ่น หรือ ไหลอ่อน และโปรดสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ หากมีความประสงค์แจ้งน้ำประปาไม่ไหล หรือพบเห็นท่อประปาแตกหรือรั่ว สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3822-2461-5 ต่อ 104,132 ในวันและเวลาราชการ

  ประชุมเตรียมความพร้อมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ชุมชนบ้านเกาะล้านในวันอังคารที่ 13 มี.ค. นี้ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)

  ประชุมเตรียมความพร้อมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ชุมชนบ้านเกาะล้านในวันอังคารที่ 13 มี.ค. นี้ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)

  วันนี้ (25 ก.พ. 63) เวลา 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ชุมชนบ้านเกาะล้าน ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2563 นี้ โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เกาะล้าน เป็นเกาะในอ่าวไทย อยู่ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในแนบขนานกับหาดพัทยา ห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยาเพียง 7 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยว ชอบมาเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น เรือลาก เรือสกี ดำน้ำดูปะการัง เกาะล้านเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาช้านาน เพราะอยู่ใกล้กับพัทยามาก ตามเกาะมีหาดทรายขาวละเอียดและแนวปะการัง มีหลายหาด ซึ่งเป็นนิยมของนักท่องเที่ยว จึงส่งผลให้ประชากรในพื้นที่มีรายได้ ดังนั้นเรื่องสุขภาพของประชากรเป็นสิ่งสำคัญ ที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ในการนี้ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมพื้นที่เกาะล้าน ในวันนี้จึงได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาชนชุมชนบ้านเกาะล้าน ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ซึ่งเดิมกำหนดจัดที่วัดใหม่สำราญ (เกาะล้าน) ซึ่งในวันดังกล่าวบริเวณวัดฯ มีตลาดนัดขายของ ซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณวัดไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งในที่ประชุมมีมติเปลี่ยนสถานที่เป็นโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) โดยภายในงานมีกิจกรรมให้บริการครบวงจรจากทุกหน่วยงานของเมืองพัทยาและภาคเอกชน มาร่วมกันออกหน่วยให้บริการฟรี อาทิ ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจสุขภาพ โดยวิธีทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง (เช่น มะเร็งรังไข่, มะเร็งต่อมลูกหมาก) วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ (ตรวจหาระดับไขมันในเลือด) วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคตับ (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี) ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง บริการด้านการแพทย์แผนไทย รับปรึกษาอาการเจ็บป่วย และให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพร บริการด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการ X-ray ปอด บริการ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบริการ ตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง โดยวิธี Ultra sound การตรวจประเมินสภาวะสมอง นอกจากนี้ยังมีบริการรับเรื่องร้องทุกข์ แจกภาชนะรองรับมูลฝอย และให้ความรู้การคัดแยกขยะอินทรีย์ บริการให้ความรู้ เกี่ยวกับผังเมือง EEC บริการรับเรื่องดูดล้างท่อในซอยและถนนสาธารณะที่อุดตัน เพื่อสะดวกต่อการระบายน้ำ บริการให้คำแนะนำการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ , ผู้พิการ บริการให้คำแนะนำการขอรับเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด บริการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ บริการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน บริการให้ความรู้เรื่องภาษี บริการรับคำร้องการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย บริการให้ความรู้ด้านกฎหมาย บริการตัดผมโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ และบริการอื่นๆ อีกมากมายสำหรับประชาชน นอกจากนี้ภายในงานครั้งนี้จะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เกาะล้าน จำนวน 111 ราย และมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 พร้อมแจกเจลล้างมือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงการป้องกันของเชื้อไวรัสดังกล่าว พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลทำความสะอาด กวาดล้างถนนเก็บขยะในพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมทำกิจกรรมในวันดังกล่าวอีกด้วย เพื่อให้กิจกรรมหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ณ ชุมชนบ้านเกาะล้าน ในครั้งนี้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุด

  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับบริการด้านต่างๆ ฟรี ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 10 และติดตามการบริหารจัดการขยะบนเกาะล้าน

  รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 10 และติดตามการบริหารจัดการขยะบนเกาะล้าน

  วันนี้ (25 ก.พ.63 ) เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 10 โดยมีนางสาวสถาพร ละวิโรจน์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 10 พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและพาเดินเยี่ยมชมภายในโรงเรียน ทั้งนี้ จากการลงพื้นตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยามอบให้กับโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งพบว่าอาหารที่นักเรียนได้รับประทานนั้นมีมาตรฐาน สด สะอาด และสามารถเติมอาหารได้ตลอดจนกว่าจะอิ่ม สร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

  หลังจากนั้น คณะผู้บริหารได้เดินทางไปยังจุดพักขยะ เกาะล้าน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะ บนพื้นที่ 12 ไร่ ซึ่งในอดีตมีการทิ้งขยะจนเต็มพื้นที่ พบว่าในขณะนี้พื้นที่ทิ้งขยะเริ่มโล่งเตียน มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ตกค้างจำนวน 5 หมื่นตัน โดยมีการดำเนินการคลุมทับด้วยแผ่น HPDE และติดตั้งท่อพีวีซี เพื่อระบายก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศ ป้องกันการเผาไหม้ นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่ติดริมถนนได้จัดทำรั้วกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ ความยาว 250 เมตร โดยประมาณ พร้อมประตูเหล็กเข้า-ออก กว้าง 2.4 เมตร สูง 3 เมตร เพื่อลดปัญหากลิ่นและภาพอันไม่พึงประสงค์

  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายเน้นย้ำการดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กำจัดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และพิจารณาใช้เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง เรื่องสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย ซึ่งเมืองพัทยาได้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการบนเกาะล้าน ทำการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สำหรับขยะแห้งทางเมืองพัทยาจะนำมาดำเนินการจัดเก็บให้ ส่วนขยะเปียกให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ครัวเรือนบริหารจัดการเอง ซึ่งพบว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถลดปริมาณขยะลงเหลือวันละประมาณ 12 ตัน จาก 25 ตัน ทั้งนี้หากกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะบนเกาะล้านภายในสิ้นปีนี้ ปัญหาขยะบนเกาะล้านก็จะหมดไป ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของพัทยาในอนาคตต่อไป


  กรมทางหลวง โดย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง

  กรมทางหลวง โดย กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรจาก 6 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม – ทางแยกต่างระดับโป่ง บนทางหลวงหมายเลข 7 เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณจราจร เพิ่มขึ้นจากเดิม 130,000 คันต่อวัน เป็น 190,000 คันต่อวัน โดยมีระยะเวลาทำการ 720 วัน เริ่มตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2564
  ซึ่งระหว่างการก่อสร้างจำเป็นต้องมีการบริหารการจราจร อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

  สอบถามเพิ่มเติม call center 1586 กด 7 หรือ
  ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.motorway.go.th


  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ส่งมอบปะการังเทียมให้เมืองพัทยา สร้างบ้านปลา มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศแนวชายฝั่ง

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ส่งมอบปะการังเทียมให้เมืองพัทยา สร้างบ้านปลา มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศแนวชายฝั่ง

  วันนี้ (25 ก.พ. 63) เวลา 10.00 น. ที่ท่าเรือหน้าหาดตาแหวน เกาะล้าน นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบปะการังเทียม ในโครงการอินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยมีเรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวีระพันธ์ ทองมาก ผู้อำนวยการอนุญาตและกำหนดมาตรการการจัดการทรัพยากรทางทะเล นายยงยุทธ สง่างาม ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมงานในครั้งนี้

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ“ อินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ปีที่ 2 ซึ่งมีนโยบายในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนห่วงใยใส่ใจในปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมการลดปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบ จึงคิดริเริ่มในการนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนจากลูกค้ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาหล่อขึ้นเป็นปะการังเทียม เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาสัตว์ทะเลรวมทั้งปะการัง โดยให้จัดวางปะการังเทียมรูปโดมและนำไปจัดวางบริเวณเกาะล้านจำนวน 105 แท่ง เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในการดำน้ำชมสัตว์น้ำและปะการัง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประมงพื้นบ้านและชุมชนท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย


  เมืองพัทยาจัดอบรมอาชีพครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2563

  เมืองพัทยาจัดอบรมอาชีพครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2563

  วันนี้(25 ก.พ.63)เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมอาชีพครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2563 โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งพิธีดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม และผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 210 คน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม จัดโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีทักษะความชำนาญด้านอาชีพเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สอดคล้องตามหลักปรัชญา″เศรษฐกิจพอเพียง” และเพื่อจะนำไปสู่นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ รองรับนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 และครั้งที่ ๒ ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563

  ในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สมัครเข้ารับฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 210 คน โดยได้รับเกียรติจากนายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและแนวทางการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาในอนาคต นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการของแต่ละบุคคล คนละ 1 หลักสูตรๆละ 30 คน โดยได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ หลักสูตรเบเกอรี่ บราวนี่กรอบ คุกกี้ หลักสูตรอาหารนานาชาติ ติ๋มชำ เกี๊ยวซ่า หอยจ๊อ หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารชุดเช็ต ชุดคลีน หลักสูตรเกษตรเพาะเห็ดโคน-เห็ดฟางในตะกร้าและแปรรูปอาหารจากเห็ด หลักสูตรหัตถกรรมทำกระเป๋าจากเชือกเมคราเม่ และหลักสูตรความสวยความงามสกัดน้ำหอมจากธรรมชาติ เริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2563 (ยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์) ณ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา

  ซึ่งการอบรมในแต่ละหลักสูตร เมืองพัทยาได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้มีทักษะ ความชำนาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะจากภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ มีทักษะเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองครอบครัวและชุมชน สร้างฐานที่มั่นคงในด้านเศรษฐกิจขับเคลื่อนให้เมืองพัทยาพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป

  สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมครั้งต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม ส่วนพัฒนาชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3262


  เมืองพัทยาขอเชิญท่านที่มีทรัพย์สินอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโปรดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563

  เมืองพัทยาขอเชิญท่านที่มีทรัพย์สินอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโปรดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563

  ด้วยถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบภาษีรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี 2563 ดังนั้นเมืองพัทยาขอเชิญให้เจ้าของที่มีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2563 ตามรายการ ดังนี้

  1. ภาษีป้าย ขอรับแบบพิมพ์และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษี ตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และคิดภาษีเป็นรายงวดและสำหรับป้ายใหม่ชำระภาษีภายใน 15 นับแต่วันที่ติดตั้ง
  2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีที่พึงชำระ หรือค้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ขอรับแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด. 2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันรับแจ้งการประเมิน
  3. ภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่ต้องชำระภาษีที่พึงชำระ หรือค้างอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ขอรับแบบพิมพ์ (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดไปจากวันรับแจ้งการประเมิน
  4. ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ชำระตามปริมาณการใช้น้ำ
  5. ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ชำระตามปริมาณขยะ

  ในการนี้เมืองพัทยาขอเชิญท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี โปรดไปยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว ณ ฝ่ายรายได้และผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลังศาลาว่าการเมืองพัทยา ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกในการเสียภาษี โดยเปิดให้บริการประชาชนในช่วงเวลากลางวันของวันทำงานราชการ เวลา 12.00 น. – 13.00 น. (ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2563) หากพ้นกำหนดแล้วท่านจะมีความผิด และต้องชำระเงินเพิ่มหรือถูกปรับตามกฎหมายที่กำหนดไว้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3148-49 , 0 3825 3151-53 และ 0 382 5 3100 ต่อ 4065 , 4066 , 4647 ในวันและเวลาราชการ


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150