• เมืองพัทยาบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีท ทำกิจกรรม สร้างความเชื่อมั่น ดึงนักท่องเที่ยวสู่พัทยา

  เมืองพัทยาบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีท ทำกิจกรรม สร้างความเชื่อมั่น ดึงนักท่องเที่ยวสู่พัทยา

  เมืองพัทยาบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการวอล์คกิ้งสตรีท ทำกิจกรรม สร้างความเชื่อมั่น ดึงนักท่องเที่ยวสู่พัทยา
  วันนี้ (6 ก.พ. 63) เวลา 08.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เล็งเห็นถึงความปลอดภัย และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ จึงได้มอบหมายให้ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายสัญญา ทับทิมศรี หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล รักษาการผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษ และ ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก ลงพื้นที่ร่วมกับนายนริศ เพชรรัตน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าวอล์คกิ้งสตรีท นายคมกฤษณ์ ประสิทธิ์ฤทธิ์ พร้อมด้วยผู้ประกอบการร้านค้าภายในถนนวอล์คกิ้งสตรีท ทำกิจกรรมฯ โดยกวาด ล้างถนนคนเดิน และทำความสะอาดภายในร้านค้าสถานประกอบการ
  เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และดำเนินธุรกิจ ปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเมืองพัทยา เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยไข้หวัดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งกำลังระบาด ทำให้นักท่องเที่ยว งดการเดินทางออกนอกประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน ซึ่งเป็นชาติที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยามากที่สุด ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการสถานบันเทิงและร้านค้าต่างๆ ใน วอล์คกิ้งสตรีท ดำเนินกิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย โดยร่วมกันทำกิจกรรมกวาด ล้างถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรีท และทำความสะอาดภายในร้านค้าสถานประกอบการ เพื่อรสร้างความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในเมืองพัทยา เกิดความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อเดินทางมาเยือนเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150