• เมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะสมาคมกีฬา จ.อุดรธานี

  เมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะสมาคมกีฬา จ.อุดรธานี

  เมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะสมาคมกีฬา จ.อุดรธานี

  วันนี้(5 ก.พ. 63) เวลา14.30 นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา บรรยายสรุปและให้การต้อนรับ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี และ ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค1 พร้อมคณะจำนวน 25 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเมืองกีฬา Sport City ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา และศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี สู่ความเป็นเลิศ ในหัวข้อ การบริหารจัดการเมืองกีฬา Sport City โดยเลือกเมืองพัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่ศึกษาดูงาน เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและมีความโดดเด่นด้านกีฬา จึงมีความเหมาะสมในการเข้าศึกษาดูงานเพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150