• สมาคมแหล่งท่องเที่ยว จ.ชลบุรี บูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน รณรงค์และป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

  สมาคมแหล่งท่องเที่ยว จ.ชลบุรี บูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน รณรงค์และป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

  สมาคมแหล่งท่องเที่ยว จ.ชลบุรี บูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน รณรงค์และป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

  วันนี้ ( 7 ก.พ.63) เวลา 13.30 น. สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จัดประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2563 หาแนวทางรณรงค์และป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยมี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นางสาวฐิติภัสร์ ศิริณัฐศรีกุล นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชลบุรี นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นางดารัตน์ สุรักขกะ ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้แทนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อนจะเริ่มการประชุม ได้มีการรายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ สร้างความกังวลให้กับประขาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ในพื้นที่ วันนี้ได้มีเสนอแนะให้สมาชิกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี เฝ้าระวังและควรสังเกตบุคลากรในที่ทำงาน หากมีอาการตัวร้อนเป็นไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจหรือไม่ เช่น มีอาการไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หากมีอาการดังกล่าว ควรรีบไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ทันที พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันรณรงค์ ป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150