• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

  วันนี้ (6 ก.พ.63) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม บรรยายสรุปและ ให้การต้อนรับ ผศ.มะดาโดะ ปูเต้ะหัวหน้าสาขา ร.ป.ศ.คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน 38 คน ที่เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานองค์กรภาครัฐและเอกชนในระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150