• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดเทียบท่าเรือฯ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดเทียบท่าเรือฯ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกา ในโอกาสแวะจอดเทียบท่าเรือฯ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

  ด้วยจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศว่าเรือของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เรือ MV Cape Hudson (T-AKR-5066) เรือ USS Green Bay (LPD-20) เรือ USS America (LHA-6) และเรือ USS Blue Ridge (LCC-19) ที่จะแวะจอดเทียบท่าเรือทุ่งโปร่ง ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติการร่วม COBRA GOLD 2020 และเข้าจอดเทียบท่าตามกิจวัตร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 โดยได้ขออนุมัติกระทรวงกลาโหมให้เรือแวะเยือนช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว

  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับเหล่าทัพทหารเรือสหรัฐอเมริกาในโอกาสดังกล่าวด้วยมิตรไมตรี สร้างความประทับใจ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่เมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่ง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150