• ทุกภาคส่วน บูรณาการหารือแนวทางแก้ไข​ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเร่งด่วน​ หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  ทุกภาคส่วน บูรณาการหารือแนวทางแก้ไข​ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเร่งด่วน​ หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  ทุกภาคส่วน บูรณาการหารือแนวทางแก้ไข​ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเร่งด่วน​ หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

  วันนี้(19 ก.พ.2563)​ เวลา 16.00 น. ณ​ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหารือสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-​19 โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ผู้แทน ตร.ท่องเที่ยวพัทยา พาณิชย์จังหวัดชลบุรี  องค์กรภาครัฐและเอกชน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้

  เนื่องจากในปัจจุบันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาในจังหวะที่เศรษฐกิจไทยยังอยู่ภาวะชะลอตัวจากผลกระทบต่อเนื่องของสงครามการค้า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาวะภัยแล้งที่รุนแรง ซึ่งปัจจัยต่อเนื่องดังกล่าวมีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก​   โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมียอดจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง​ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเมืองพัทยาที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา เพราะกลัวการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

  นายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงได้เชิญทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประชุมปรึกษาหารือและรายงานปัญหา ผลกระทบและแนวทางการแก้ไข ในการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวแก่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาในทุกมิติ ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

  ซึ่งผลสรุปจากการหารือในครั้งนี้ ได้ให้จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา เตรียมพร้อมในการสร้างความเชื่อมั่น จัดกิจกรรม  สร้างแคมเปญ กำหนดแนวทางส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน ซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดทำข้อสรุปจากภาคส่วนต่างๆ นำเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้รัฐบาลออกเป็นมาตรการแก้ไขและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150