• 29 – 30 เม.ย. เชิญชมนิทรรศการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เทคโนโลยีล้ำสมัยจากภาครัฐและเอกชน พร้อมรับฟังการเสวนาพิเศษ ในงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช

  29 – 30 เม.ย. เชิญชมนิทรรศการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เทคโนโลยีล้ำสมัยจากภาครัฐและเอกชน พร้อมรับฟังการเสวนาพิเศษ ในงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช

  29 – 30 เม.ย. เชิญชมนิทรรศการสาธิต นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เทคโนโลยีล้ำสมัยจากภาครัฐและเอกชน พร้อมรับฟังการเสวนาพิเศษ ในงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช

  วันนี้ (20 ก.พ. 63) เวลา 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้การต้อนรับนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสหารือการจัดงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในวาระบริหารของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลและความรู้จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในด้านการเสวนาพิเศษในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EEC นำโดยวิทยากรระดับประเทศ เพื่อนำไปสู่การจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC ในอนาคต รวมถึงโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของประเทศ

  สำหรับรูปแบบและกิจกรรมภายในงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีดังนี้
  วันที่ 29 เมษายน 2563
  ภาคเช้า เป็นพิธีเปิด โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  ภาคบ่าย เป็นการเสวนา เรื่อง “2020 Empowering to transform Business & Energy และทางออกของประเทศไทย”
  วันที่ 30 เมษายน 2563
  ภาคเช้า การปาฐกถา ในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจดังนี้
  -ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยในยุค Technology Disruptions and Agile โดยนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  -หัวข้อเรื่อง ประชารัฐกับการพัฒนาประเทศ 2020 โดยนายฐปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
  ภาคบ่าย การปาฐกถา ในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจดังนี้
  -หัวข้อเรื่อง 2020 empowering to transform Business โดยนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  -หัวข้อเรื่อง ทางรอดของอุตสาหกรรมไทยในยุค VUCA โดยนางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
  และกิจกรรมการแสดงชุด Thai in VUCA World จินตนาการการแสดง “คนไทยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว คลุมเครือ หลากหลายไม่แน่นอน”

  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานตรงตามวัตถุประสงค์ ในวันนี้จึงได้หารือความขอความอนุเคราะห์ด้านการประชาสัมพันธ์ และการอำนวยสะดวกด้านต่างๆ ทั้งนี้จะมีการจัดงานแถลงข่าว EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน EEC SUSTAINABLE INDUSTRY 2020 ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 288507 วันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150