• ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้ประชาชนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้ประชาชนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150