• ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ “ร้านมัจฉากาชาด”จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 หารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล

  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ “ร้านมัจฉากาชาด”จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 หารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล

  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ “ร้านมัจฉากาชาด”จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 หารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล

  ด้วยจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานประจำปี “งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี” ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการออก “ร้านมัจฉากาชาด” จังหวัดชลบุรี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ไว้สำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือสังคม เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ คนชรา ตามภารกิจของสภากาชาดไทย โดยขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน บริษัทห้างร้าน องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปที่มีจิตเป็นกุศล เพื่อนำไปเข้าร่วมกิจกรรมของ “ร้านมัจฉากาชาด” จังหวัดชลบุรี ดังที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี
  ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงาน “วันรวมน้ำใจ” ประจำปี 2563 เพื่อรับมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคสำหรับเป็นรางวัลใน “ร้านมัจฉากาชาด” จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ฝ่ายบริหารงานสำนักสำนักงานฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 1970

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150