• เมืองพัทยาหารือพิจารณาเลื่อน และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อลดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

  เมืองพัทยาหารือพิจารณาเลื่อน และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อลดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

  เมืองพัทยาหารือพิจารณาเลื่อน และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อลดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

  วันนี้ (4 มี.ค. 63) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเร่งด่วนเพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณาการเลื่อนและยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี

  ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในข้อ 14. มีข้อความ ดังนี้ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เงินกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ ซึ่งมติในที่ประชุมพิจารณาเลื่อนและยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในวันนี้ มีดังนี้
  เดือนมีนาคม 2563
  -เลื่อน การแข่งขันว่ายน้ำพัทยาโอเพ่น ครั้งที่ 17 วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563
  -ยกเลิก มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563
  -ยกเลิก Pattaya Marine Run 2020 วันที่ 14 มีนาคม 2563
  -ยกเลิก งานเฉลิมฉลองวันนักบุญเซนต์แพททริค วันที่ 17 มีนาคม 2563
  -เลื่อน งานเทศกาลดนตรี เมืองพัทยา วันที่ 20-21 มีนาคม 2563
  -เลื่อน โครงการวิ่งพัทยาเทรล 2020 วันที่ 29 มีนาคม 2563

  เดือนเมษายน 2563
  -เลื่อน มวยสากลสมัครเล่น King’s Cup วันที่ 1 – 10 เมษายน 2563
  -โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 – 4 เมษายน 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้จัด หากจะดำเนินกิจกรรมสามารถจัดเพียงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ยกเลิก
  -เลื่อน การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาพัทยาวันที่ 4 – 5 เมษายน 2563
  -ยกเลิกขบวนแห่ งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งสามารถเปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ได้ตามปกติ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
  -ยกเลิก ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายวันที่ 17 เมษายน 2563
  -ประเพณีวันไหลนาเกลือและวันไหลพัทยา วันที่ 18 และ 19 เมษายน 2563 รอมติที่ประชุมวันศุกร์นี้
  -ยกเลิก ประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา วันที่ 20 เมษายน 2563
  -ยกเลิก การแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2563
  -เลื่อน การจัดงาน Pattaya Night Run วันที่ 25 เมษายน 2563

  เดือนพฤษภาคม 2563
  -การแข่งขันสุดยอดเรือใบนานาชาติ วันที่ 1 – 6 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างประสานผู้จัด
  -ยกเลิก งานเทควันโด Pattaya Open วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2563
  -ยกเลิก งานเดิน-วิ่งวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
  -เลื่อน งานมหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2563
  -การแสดงทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างประสานผู้จัด
  -เลื่อน งาน Bikini Run วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
  -วันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2563 เลื่อน การแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ
  ช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เลื่อน การแข่งขันพัทยาบีชเกมส์

  เดือนมิถุนายน 2563
  -เลื่อน การแข่งขันฟุตบอลพัทยาคัพ วันที่ 13 – 28 มิถุนายน 2563
  -วันที่ 21 มิถุนายน 2563 วันโยคะโลก หากจัดบริเวณชายหาดให้ยกเลิก แต่สามารถจัดที่บริเวณลานซันเค่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ได้
  -เลื่อน เทศกาลพัทยา Pattaya Festival วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2563

  เดือนกรกฎาคม 2563
  -มหกรรมงานแสดงสินค้าและการแข่งขันการบริการนักท่องเที่ยว วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างประสานผู้จัด
  -เลื่อน การแข่งขันพัทยามาราธอน วันที่ 19 กรกฎาคม 2563
  -เลื่อน Thailand Open Karate-do Championshilp 2020 วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2563

  เดือนสิงหาคม 2563
  -เลื่อน การแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ วันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2563

  เดือนกันยายน 2563
  -เลื่อน การแข่งขันเดิน-วิ่ง บนชายหาด วันที่ 13 กันยายน 2563

  สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เลื่อนและยกเลิกนั้น เมืองพัทยาจะทำหนังสือประกาศอย่างทางการอีกครั้ง ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากเดือนกรกฎาคม 2563 กลับสู่สภาวะปกติแล้ว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เลื่อนหรือยกเลิกไปนั้นอาจจัดตามปกติ ตามประกาศของคณะรัฐมนตรี หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จะนำมาเสนอให้ประชาชนได้รับทราบในโอกาสต่อไป…

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150