• เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ

  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ

  เมืองพัทยาใส่ใจ ห่วงใยประชาชน มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ
  วันนี้ (5 มี.ค.63) เวลา 12.00 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ นางสาวบุญศรี อุดมวิชัยวัฒน์ โดยมีผู้แทนรับมอบรถเข็นดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการที่อาศัยอยู่ที่ชุมชนพัทยากลางจำนวน 1 ราย โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นสักขีพยาน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150