• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

  วันนี้(3มี.ค.63) เวลา14.00น. ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยาเป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นำโดย ดร.จตุราพร สีหาบุตร ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการและคณะฯจำนวน 32 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาชั้นปีที่2 หลักสูตร บธ.บ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาเรื่อง การพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:พัทยาเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดย นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาทร ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยวและสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางปิ่นนาท เจริญผล ผอ.ททท. สำนักงานพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไปในอนาคต.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150