• เลื่อนจัดงาน Walkathon with Lions เดินและร่วมปลูกป่า ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

  เลื่อนจัดงาน Walkathon with Lions เดินและร่วมปลูกป่า ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

  เลื่อนจัดงาน Walkathon with Lions เดินและร่วมปลูกป่า ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

  ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยขอความร่วมมือส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการค้าตามปกติ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่จะดำเนินกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

  ดังนั้นสโมสรไลออนส์สากล ภาค310 จึงขอเลื่อนการจัดงาน Walkathon with Lions ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ยังมีการแจกเสื้อและต้นไม้ที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 เวลา 13.00-18.00 น.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนาวิน สมาชิกสโมสรไลออนส์ พระตำหนัก พัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-789-2941

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150