• 8 มี.ค. นี้ เชิญร่วมเดินและชมขบวนรณรงค์เพื่อต่อต้านการทำร้ายร่างกาย หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง

  8 มี.ค. นี้ เชิญร่วมเดินและชมขบวนรณรงค์เพื่อต่อต้านการทำร้ายร่างกาย หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง

  8 มี.ค. นี้ เชิญร่วมเดินและชมขบวนรณรงค์เพื่อต่อต้านการทำร้ายร่างกาย หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง

  ด้วยมูลนิธิเทคแคร์คิดส์ ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ในชุมชนและต่างจังหวัดต่างๆ รวมทั้งเด็กกำพร้า คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยให้การสนับสนุนด้านสังคม การศึกษา เครื่องใช้อุปโภค บริโภค อาทิ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม นมผงเด็ก ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และสิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปบริจาคให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆที่ขาดแคลน ชุมชน สลัม หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงการเปิดศูนย์พักพิงให้กับมารดาที่ต้องเลี้ยงดูบุตรลำพัง โดยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

  และด้วยวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล มูลนิธิเทคแคร์คิดส์ ประเทศไทย ได้จัดโครงการรณรงค์เพื่อต่อต้านการทำร้ายร่างกายผู้หญิง หยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยเดินขบวนรณรงค์ ถือลูกโป่ง และป้ายรณรงค์ยุติความรุนแรง ณ บริเวณถนนเลียบชายหาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดยขบวนจะเริ่มต้นที่บริเวณโรงแรมเอวัน เคลื่อนไปตามถนนสายชายหาด และสิ้นสุดขบวนบริเวณ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช เพื่อปล่อยลูกโป่งพร้อมกัน ในการแสดงถึงความร่วมแรง รวมใจเป็นหนึ่ง ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเดินและชมขบวนรณรงค์เพื่อต่อต้านการทำร้ายร่างกายผู้หญิงหยุดใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเทคแคร์คิดส์ ประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 033 640123

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150