• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแพง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแพง

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแพง

  วันนี้(6 มี.ค.2563) ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับนายดนัย สิทธิวัชระชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้นำชุมชน เกษตรกร และแกนนำอาสาสมัครเขตพื้นที่เทศบาลฯ จำนวน 150 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีม สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150