• ประชุมติดตามงาน ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2/2563.. ถนนพัทยาเหนือ นำร่องรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกภายในเดือนพฤษภาคม นี้

  ประชุมติดตามงาน ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2/2563.. ถนนพัทยาเหนือ นำร่องรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกภายในเดือนพฤษภาคม นี้

  ประชุมติดตามงาน ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2/2563.. ถนนพัทยาเหนือ นำร่องรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกภายในเดือนพฤษภาคม นี้

  วันนี้ (10 มี.ค. 63) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมติดตามงาน ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายพุฒิเศรษฐ์ เจริญพจน์ หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีนายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ฯ ในครั้งนี้

  ซึ่งในที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ที่ผ่านมา โดยมีขั้นตอนและความคืบหน้าการดำเนินงานตามเส้นทางต่างๆ ดังนี้

  1. ถนนพัทยาเหนือ เป็นเส้นแรกที่เสร็จสมบูรณ์ และจะดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าทั้งสองฝั่งถนน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563
  2. ถนนพัทยากลาง อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างฯ ซึ่งจะดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2563
  3. ถนนสุขุมวิท (แยกพัทยาใต้ – แยกพัทยากลาง) อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างฯ ไปได้ 60.44% โดยจะดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 63
  4. ถนนพัทยาสาย 3 (แหลมบาลีฮาย – แยกพัทยากลาง) อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างฯ ไปแล้ว 60% โดยทั้ง 3 เส้นทางนี้ (ถ.พัทยากลาง ถ.สุขุมวิท ถ.พัทยาสาย 3 ) จะเริ่มรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกภายในเดือนตุลาคม และช้าสุดคือเดือนธันวาคม 2563 นี้
   ส่วนถนนสุขุมวิทนั้น ทางการไฟฟ้าได้ขุดวางท่อร้อยสายเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งคืนผิวจราจรแล้วเสร็จ แต่เนื่องด้วยทางบริษัทคู่สายเพิ่งได้งบประมาณมาดำเนินงานนำสายสื่อสารลงดิน จึงต้องมีการเปิดพื้นผิวจราจรอีกครั้ง จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งหลังจากที่ประชุมได้รับฟังรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ได้วางนโยบายการดำเนินการขุดเจาะถนนระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนวอล์คกิ้งสตรีทในลำดับต่อไปนั้น 4หน่วยงาน ประกอบไปด้วย การประปา การไฟฟ้า บริษัทสื่อสาร และเมืองพัทยาต้องทำงานไปพร้อมๆกันครั้งเดียวจบ คือ เมื่อนำสายไฟฟ้าลงดิน ประปาเปลี่ยนท่อส่งน้ำใหม่ และสายสื่อสารต้องนำลงดินตาม หลังจากนั้นเมืองพัทยาตรวจสอบหน้างานให้ตรงตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรค การใช้รถใช้ถนนของประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตามนโยบายของเมืองพัทยา เพื่อให้การดำเนินการนั้นรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150