• เมืองพัทยาประชุมพิจารณาข้อความอักษรเพื่อใช้เป็นป้ายบอกทาง แก้ไขปัญหาความสับสนในการนำรถไปจอดบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้

  เมืองพัทยาประชุมพิจารณาข้อความอักษรเพื่อใช้เป็นป้ายบอกทาง แก้ไขปัญหาความสับสนในการนำรถไปจอดบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้

  เมืองพัทยาประชุมพิจารณาข้อความอักษรเพื่อใช้เป็นป้ายบอกทาง แก้ไขปัญหาความสับสนในการนำรถไปจอดบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้

  วันนี้ (11 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดการจราจรในเขตเมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาการโบกรถบริเวณสี่แยกท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และการจัดระเบียบการเดินรถทัวร์ รถตู้โดยสารสาธารณะ โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง กรมการขนส่งทางบก สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สืบเนื่องจากได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหารถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายพัทยาใต้ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อเมืองพัทยา ในการนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้มอบหมาย ให้นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อความอักษรเพื่อใช้เป็นป้ายบอกทาง แก้ไขปัญหาความสับสนของประชาชนที่จะนำรถไปจอดบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ ซึ่งในประชุมมติมอบหมายให้สำนักการช่างดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทาง บริเวณทางลงสะพานต่างระดับท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และพื้นถนน โดยมีข้อความอักษร ดังนี้
  บรรทัดแรก มีรูปลูกศรสีขาวเลี้ยวซ้าย และ ตรงไป อยู่ด้านข้อความ “ท่าเรือพัทยาใต้ (บาลีฮาย)”
  บรรทัดสอง มีรูปลูกศรสีขาวเลี้ยวซ้าย อยู่ด้านข้อความ “รถทัวร์ รถตู้ เข้าช่องทางซ้าย”
  และในเวลาต่อมาได้หารือเพื่อพิจารณาจุดกลับรถถนนสุขุมวิท หน้าห้างแมคโคร สืบเนื่องจากจุดดังกล่าวมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการปิดจุดกลับรถ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150