• ผู้ว่าฯชลบุรีเสนอแนวทางบูรณาการร่วมกัน พร้อมมอบหมายดำเนินการ การแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุนัขจรจัดในพื้นที่หมู่ที่ 10 ต.โป่ง

  ผู้ว่าฯชลบุรีเสนอแนวทางบูรณาการร่วมกัน พร้อมมอบหมายดำเนินการ การแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุนัขจรจัดในพื้นที่หมู่ที่ 10 ต.โป่ง

  ผู้ว่าฯชลบุรีเสนอแนวทางบูรณาการร่วมกัน พร้อมมอบหมายดำเนินการ การแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุนัขจรจัดในพื้นที่หมู่ที่ 10 ต.โป่ง

  วันนี้ (13 มี.ค.2563) ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุนัขจรจัด (มูลนิธิสงวนชาติศรไกร) ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ต.โป่ง โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายบันลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากมูลนิธิ สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

  ตามที่จังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งข้อมูลกรณีที่สถานที่เลี้ยงสุนัขจรจัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ยังไม่มีความพร้อมสำหรับการดูแลสุนัข จากการตรวจสอบพบว่ายังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารสถานที่ และอาหารยังมีไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสุนัข ประกอบกับสุนัขบางตัวมีสุขภาพไม่แข็งแรง ดังนั้นการประชุมในวันนี้จึงเป็นการร่วมปรึกษาหารือกำหนดแนวทาง และบูรณาการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุนัขจรจัด ณ สถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 4 ข้อ ดังนี้คือ ให้มีการดูแลและแยกสุนัขเล็กและสุนัขที่ตั้งท้องออกจากจำนวนสุนัขทั้งหมด รวมทั้งกั้นบริเวณพื้นที่การเลี้ยงสุนัขในแต่ละช่วงวัยให้ชัดเจน และปลูกต้นไม้สร้างร่มเงาให้สุนัขได้มีที่อาศัยหลบแดด ฝน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สร้างสุขอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150