• เมืองพัทยา จัดอบรมวิธีทำเจลล้างมือด้วยตัวเอง สร้างสุขอนามัยในครัวเรือน

  เมืองพัทยา จัดอบรมวิธีทำเจลล้างมือด้วยตัวเอง สร้างสุขอนามัยในครัวเรือน

  เมืองพัทยา จัดอบรมวิธีทำเจลล้างมือด้วยตัวเอง สร้างสุขอนามัยในครัวเรือน

  วันนี้ (16 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรมสาธิตวิธีทำเจลล้างมือด้วยตัวเอง กับส่วนผสมทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อสู้กับ COVID-19 โดยมี นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากประธานกลุ่มสบู่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเมืองพัทยา มาเป็นวิทยากรสาธิตวิธีทำเจลล้างมือ ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน (อบรมช่วงเช้า) และกลุ่มสมาชิกกองทุนสวัสดิการ จำนวน 30 คน (อบรมช่วงบ่าย) รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม

  จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายอยู่ทั่วโลกขณะนี้ ซึ่งสามารถติดต่อได้จากทางสัมผัส จมูก ปาก และตา หากสัมผัสสิ่งของต่างๆ ที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เมื่อสัมผัสไปแล้ว เราอาจจะเผลอใช้มือขยี้ตา หรือใช้มือหยิบอาหารเข้าปากก็จะทำให้เราติดเชื้อได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันด้วยตัวเองโดยหมั่นล้างมือให้สะอาด หรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ เพื่อทำความสะอาดมืออยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นในครัวเรือน เมืองพัทยาจึงจัดอบรมสาธิตวิธีทำเจลล้างมือด้วยตัวเอง เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับความอบรมไปทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือใช้ในชีวิตประจำวัน ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150