• โครงการ “มอบโฉนดที่ดินแก่วัดใหม่สำราญ(เกาะล้าน) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี”

  โครงการ “มอบโฉนดที่ดินแก่วัดใหม่สำราญ(เกาะล้าน) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี”

  โครงการ “มอบโฉนดที่ดินแก่วัดใหม่สำราญ(เกาะล้าน) เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี”

  วันนี้ ( 13 มี.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในโครงการ “มอบโฉนดที่ดินแก่วัดเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี” โดยมีนายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดใหม่สำราญ (เกาะล้าน)

  วัดใหม่สำราญ หรือที่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกชื่อกันว่า วัดเกาะล้าน ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะล้าน หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดใหม่สำราญ ได้รับอนุญาตให้ตั้ง เมื่อปี พุทธศักราช 2465 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2473 ปัจจุบันมีพระมหาวีระยุทธ วุฒิธัมโม เป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 วัดใหม่สำราญ โดยผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชลบุรี ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัด โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ได้ทำการรังวัดปรากฏผลการรังวัดได้เนื้อที่ จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 96.4 ตารางวา และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ปรากฏว่าที่ดินของวัดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ ตามมาตรา 59 แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน แม้วัดใหม่สำราญจะไม่ได้แจ้งการครอบครองก็ไม่มีผลทำให้วัดต้องเสียไป ตามกรรมสิทธิ์ในที่ดินของวัดตามนัยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน

  โดยในวันนี้ได้มีพิธีทางสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม และประธานในพิธีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ถวายโฉนดที่ดินแก่เจ้าคณะอำเภอบางละมุงในฐานะผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี จากนั้นนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้กล่าวให้โอวาทในพิธี “เมืองพัทยาบำบัดทุกข์บำรุงสุข”และมอบเกียรติบัตร “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ให้แก่นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานเกาะล้าน ผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 111 ร้านค้า หลังจากนั้นทางคณะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มความชุ่มชื้นภายในวัดอีกด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150