• 27 มี.ค นี้ เมืองพัทยาและทุกภาคส่วนบูรณาการจัด​ Big Cleaning Day สู้ไวรัส โควิด -​19 สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

  27 มี.ค นี้ เมืองพัทยาและทุกภาคส่วนบูรณาการจัด​ Big Cleaning Day สู้ไวรัส โควิด -​19 สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

  27 มี.ค นี้ เมืองพัทยาและทุกภาคส่วนบูรณาการจัด​ Big Cleaning Day สู้ไวรัส โควิด -​19 สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

  วันนี้ 16 มี.ค 63 เวลา 14:00 นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานร่วมประชุมบูรณาการทุกภาคส่วน​ จัด Big Cleaning Day เมืองพัทยา สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา​ นายภูมิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา
  เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากโรคไวรัสโควิด 19 ได้มีการแพร่ระบาดหนักในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยตามราชกิจจานุเบกษาและมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2558 ทำให้ระดับการเฝ้าระวังและการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เสี่ยงสูงทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยในวันนี้เมืองพัทยาจึงได้จัดประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกัน​ พร้อมหารือในการจัดทำ Big Cleaning Day ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ทั้งเมืองพัทยา โดยจะเริ่มลงพื้นที่จากศาลาว่าการเมืองพัทยา และสถานที่ราชการต่างๆ โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และเกาะล้าน รวมไปถึงสถานีตำรวจทุกแห่งในเมืองพัทยา จุดเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายทั้งเมือง​ เพื่อนำมติที่ประชุมในวันนี้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในการเป็นประธานการประชุมหารือพร้อมทำ Workshop วันที่ 23 มี.ค.63 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่จริงในการทำกิจกรรม Big Cleaning วันที่ 27 มี.ค.63​
  สร้างมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุดโดยปราศจากไวรัสโควิด -​19 สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี​ให้เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150