• ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา

  วันนี้ (17 มี.ค.63) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  โดยในวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักปลัดเมืองพัทยา กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการช่าง ฯ และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงาน /โครงการ ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150