• รองนายกฯ นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสะพานยาวนาเกลือ

  รองนายกฯ นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสะพานยาวนาเกลือ

  รองนายกฯ นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสะพานยาวนาเกลือ

  (17 มี.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำทีมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย บริเวณสะพานยาวนาเกลือ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ไม่ให้ผู้ที่อาศัยบริเวณนี้ทิ้งขยะลงในทะเล เป็นการป้องกันไม่ให้ขยะไปทำลายสัตว์น้ำและทำให้สัตว์น้ำเสียชีวิตได้ ซึ่งใช้เวลา 1 ปี จะทำให้บริเวณดังกล่าวสะอาดมากยิ่งขึ้น

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150