• เมืองพัทยาจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชน

  เมืองพัทยาจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชน

  เมืองพัทยาจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชน

  วันนี้ (17 มี.ค.63) เวลา 09.30 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเมืองพัทยา โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ร่วมด้วย​ นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ณ ห้องประชุมทัพพระยา (401) ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศ​ ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย​โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ​ และด้านสุขภาพ​ สำหรับประเทศไทยขณะนี้ผลการดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามคำนิยามเฝ้าระวังโรค ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคสะสม 7,045 รายเป็นผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 147 ราย หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 41 ราย พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 105 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 1 รายและเสียชีวิต 1 ราย​ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคส่วนควบคุมโรค​ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมป้องกันเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตเมืองพัทยาเพื่อให้ความรู้​ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง​ในการป้องกันโรค รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลต่างๆไปสู่บุคคลในครอบครัวและชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน ซึ่งมีนางวัชธรี ทองอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ได้มีการสอนทำแอลกอฮอล์พ่นมือและทำหน้ากากผ้า​ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150