• เมืองพัทยา เดินหน้าล้างถนน ฉีดพ่นสารน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำความสะอาด สู้เชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยา เดินหน้าล้างถนน ฉีดพ่นสารน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำความสะอาด สู้เชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยา เดินหน้าล้างถนน ฉีดพ่นสารน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำความสะอาด สู้เชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยไข้หวัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาด ทำให้นักท่องเที่ยวงดการเดินทางออกนอกประเทศ ในการนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และห่วงใยสุขภาพประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในวันนี้ (18 มี.ค.63) เวลา 09.00 น. ได้มอบหมายให้เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ทำกิจกรรมรวมพลังสู้ภัยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา และสมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมนำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นในพื้นที่โดยรอบเมืองพัทยา
  จุดที่ 1 บริเวณ ซอย 8 เริ่มทำการล้างถนนพร้อมทั้งพ่นสารเคมีอัตโนมัติ ฉีดพ่นได้ทั่วถึงทั้ง 2 ข้างทาง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19
  จุดที่ 2 บริเวณ สภ.เมืองพัทยา โดยนำเครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสูตรสกัดธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันและเสริมสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่โรงพักแห่งนี้ เนื่องจาก สภ.เมืองพัทยาเป็นสถานที่ราชการ มีประชาชนมาติดต่อเป็นประจำทุกวัน ประกอบกับมีจำนวนบุคลากรเป็นจำนวนมาก ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง รวมพลัง รู้ทัน สู้ภัยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
  นอกจากนี้ เมืองพัทยาได้บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลเมืองพัทยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และแจกเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ทั้งนี้เมืองพัทยาจะดำเนินการฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อโรคตามสถานศึกษา แหล่งชุมชน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้เมืองพัทยาปลอดภัยจากไวรัส โควิด-19

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150