• ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยา

  ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยา

  ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยา

  วันนี้(25 มี.ค.63) เวลา 13.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยา โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแบ่งคณะทำงาน 4 ส่วน คือ
  1.คณะทำงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
  2.คณะทำงานฝ่ายป้องกันควบคุมโรค
  3.คณะทำงานฝ่ายการแพทย์และการรักษาพยาบาล
  4.คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
  ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว และ 27 มีนาคมนี้..เมืองพัทยาขอเชิญชวนภาครัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชนร่วมทำบิ๊กคลีนนิ่ง ทำความสะอาด ล้าง เช็ด ถู สถานที่ประกอบการ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยของท่าน ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส สร้างพัทยาให้น่าอยู่ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

  PattayaBigCleaningDay #FlightCovid19

  SmilePattaya #ศูนย์ข้อมูล PATTAYA COVID-19

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150