• เมืองพัทยางดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ยกเว้นแจ้งเกิดและแจ้งตาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคไวรัสโควิด-1

    เมืองพัทยางดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ยกเว้นแจ้งเกิดและแจ้งตาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคไวรัสโควิด-1

    เมืองพัทยางดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ยกเว้นแจ้งเกิดและแจ้งตาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคไวรัสโควิด-1

    Print Friendly, PDF & Email

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150