• ยังดำเนินการต่อเนื่อง..ปฏิบัติการเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

  ยังดำเนินการต่อเนื่อง..ปฏิบัติการเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

  ยังดำเนินการต่อเนื่อง..ปฏิบัติการเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

  เมืองพัทยาโดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ปฏิบัติการเชิงรุกค้นหากลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการบาร์เบียร์ โรงแรม คอนโดมิเนียม เกสเฮ้าส์ คิวมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ร่วมโครงการคัดกรองและตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ฟรี! ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอบางละมุง ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ เบลลา พัทยากลาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยา ให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

  สอบถามรายละเอียดและคำแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้สงสัยติดเชื้อ ที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3308186779192043&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150