• วิธีการเดินรถช่อง 1 – 4 เมื่อผ่านจุดคัดกรองทางเข้า – ออก 8 จุด ในพื้นที่เมืองพัทยา

  วิธีการเดินรถช่อง 1 – 4 เมื่อผ่านจุดคัดกรองทางเข้า – ออก 8 จุด ในพื้นที่เมืองพัทยา

  วิธีการเดินรถช่อง 1 – 4 เมื่อผ่านจุดคัดกรองทางเข้า – ออก 8 จุด ในพื้นที่เมืองพัทยา

  สำหรับประชาชนในพื้นที่ที่มีความเป็นจำเป็นต้องผ่านจุดคัดกรอง นั้น ควรเตรียมหนังสือหรือบัตรรับรองบุคคลเข้า – ออก ให้พร้อม และเข้าช่องทางการเดินรถให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วและช่วยลดปัญหาการจราจรได้ส่วนหนึ่ง
  ช่องที่ 1 สำหรับจักรยานยนต์
  ช่องที่ 2 บุคคลทั่วไป (ใช้หนังสือหรือบัตรรับรองบุคคล)
  ช่องที่ 3 บุคคลทั่วไป (ใช้หนังสือหรือบัตรรับรองบุคคล)
  ช่องที่ 4 สำหรับคนในพื้นที่ อ.บางละมุง (บัตรประจำตัวประชาชน บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ บัตรพนักงานเอกชน
  สามารถดูรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติเข้า – ออก จุดคัดกรอง ในเขตเมืองพัทยา ได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3290779290932792&id=259115847432500
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3305518186125569/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150