• 15 เมษายน นี้ ทดลองใช้….!! จุดคัดกรองทางเข้า-ออก เมืองพัทยา 8 จุด เพื่อประเมินและปรับสถานการณ์ก่อนปฏิบัติการจริงอย่างเต็มรูปแบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 63 เวลา 14.00 น.

  15 เมษายน นี้ ทดลองใช้….!! จุดคัดกรองทางเข้า-ออก เมืองพัทยา 8 จุด เพื่อประเมินและปรับสถานการณ์ก่อนปฏิบัติการจริงอย่างเต็มรูปแบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 63 เวลา 14.00 น.

  15 เมษายน นี้ ทดลองใช้….!! จุดคัดกรองทางเข้า-ออก เมืองพัทยา 8 จุด เพื่อประเมินและปรับสถานการณ์ก่อนปฏิบัติการจริงอย่างเต็มรูปแบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 63 เวลา 14.00 น.

  ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยปรับแผนเพื่อตั้งจุดคัดกรองทางเข้า-ออก เมืองพัทยาจุดใหม่ จำนวน 8 จุด ดังนี้
  จุดที่ 1 หน้าโรงเรียนมารีวิทย์
  จุดที่ 2 เมืองจำลอง
  จุดที่ 3 แยกพัทยาเหนือ
  จุดที่ 4 แยกพัทยากลาง
  จุดที่ 5 แยกพัทยาใต้
  จุดที่ 6 แยกเทพประสิทธิ์
  จุดที่ 7 แยกวัดบุณย์กัญจนาราม
  จุดทึ่ 8 แยกอัยการ (ถนนสุขุมวิท ขาเข้ามุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรี)

  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เมืองพัทยาจะดำเนินการทดลองใช้จุดคัดกรองทางเข้า-ออก เมืองพัทยา จำนวน 8 จุด โดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. เมื่อเสร็จภารกิจการซักซ้อม จะมีการประชุมประเมินสถานการณ์ เพื่อวิเคราะห์และสรุปปัญหาอุปสรรคเพื่อปรับและแก้ไขปัญหาก่อนเริ่มปฏิบัติการจริงเต็มรูปแบบในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 63 เวลา 14.00 น.

  เมืองพัทยาเปิดโอกาสให้ประชาชนเตรียมทำหนังสือรับรอง บุคคลเข้า – ออก เขตเมืองพัทยา สำหรับใช้ผ่านจุดคัดกรองจุด ใหม่ จำนวน 8 จุด บริเวณถนนสุขุมวิท โดยสามารถรับแบบฟอร์มหนังสือรับรองตามจุดคัดกรองเดิมและที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป​ หรือ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง บุคคลเข้า – ออก เขตเมืองพัทยา ไทย https://drive.google.com/file/d/1GxOFG2LigVqcFFAhu-A3PNp6BYRrQldS/view?fbclid=IwAR3gMDUDmAIqUTAit5Lg_j4aNzvP5m6a9RT_-6JkayPsWbCL3x5QnfLK-Vs
  อังกฤษ https://drive.google.com/file/d/1L66Ahbdpvp7riHYdZiMuOtg7KIlf6n8a/view?fbclid=IwAR02nGOJnOXStm37xVpaCoNh0c5IzJvEvyqErn7n5U-DhMK1mi9Sz0fuvAw
  สอบถามรายละเอียด Pattaya Contact Center 1337

  แนวทางการปฏิบัติเข้า – ออก จุดคัดกรอง ในเขตเมืองพัทยา
  https://www.facebook.com/Prpattayacity/posts/3290779290932792?xts[0]=68.ARDrVs5yerLHEtKlssNV8vWSuBEoEVLWKwF23N7iRMey6pN4pgI-Ggwlm558AFXDwsGK29TiNGPy8oAQl2yPdgrhp66-evX7JBIT4osmG4hhWnzeav-CLgJU8cCS_GYMkGLB33OER12dNJxFQ3ftqNbiUtNDMbWDhZghv2IGkfz-DHK9o0JSV1LZwDoACZOzkKJDPHyQ0GWSm1h4sLeTnDmHQ9QMQeW231HR0w1qC01_edHYkzT0_LPzOVr3OxS_kYQWtM0vNjcYBk5cZ2DdgyllxFQOIJUqvpHeiRiqytdrHPmCQOCaTX1ZNaMNAsAON1HXz-MqbYRUxJETgw4rwYYdgQ&tn=K-R

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3305142192829835&id=259115847432500

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150