• 22 เม.ย.นี้ เมืองพัทยาพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคาร สิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ จำนวน 11 ไร่ ของบ้านสุขาวดี

  22 เม.ย.นี้ เมืองพัทยาพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคาร สิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ จำนวน 11 ไร่ ของบ้านสุขาวดี

  22 เม.ย.นี้ เมืองพัทยาพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคาร สิ่งรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ จำนวน 11 ไร่ ของบ้านสุขาวดี

  วันนี้ (15 เม.ย.63) เวลา 10.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมลงพื้นที่รื้อถอนบ้านสุขาวดี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยาลงพื้นที่ติดประกาศหมายผลการอุทธรณ์ และประกาศคำสั่งของเมืองพัทยา กรณีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะของ “บ้านสุขาวดี” ซึ่งได้มีการจัดทำประโยชน์ และการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จำนวน 1 อาคาร ขนาดเล็ก 2 อาคาร บริเวณที่ดินสาธารณะขนาดใหญ่ริมทะเลจำนวน 11 ไร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตและบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ นั้น ซึ่งขณะนี้ได้ครบกำหนดตามประกาศรื้อถอนอาคารแล้ว โดยเมืองพัทยาจะเข้าดำเนินการรื้อถอนเอง ซึ่งทางบ้านสุขาวดีจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและรัดกุมมากที่สุด ในวันนี้จึงได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการลงมือปฏิบัติการรื้อถอน ในวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมีมติให้เริ่มดำเนินการรื้อถอน ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถดำเนินการได้ทันที อาทิ กระถางต้นไม้ พรมปูพื้น พื้นเวที ราวบันได ไปเก็บไว้ที่โรงวัสดุ 8 ไร่ และส่วนอื่นๆ ที่รุกล้ำทั้งหมด เมื่อดำเนินการในส่วนบ้านสุขาวดีเรียบร้อยแล้วให้เดินหน้าต่อในส่วนของวัดช่องลม คลองปึกพลับ และบูรณาการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบวังสามเซียนต่อไป …..
  https://www.facebook.com/259115847432500/posts/3307957809214940/

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150