• 23 เม.ย. นี้ เมืองพัทยาขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  23 เม.ย. นี้ เมืองพัทยาขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  23 เม.ย. นี้ เมืองพัทยาขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา และยังเป็นการร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนบริจาคโลหิต และเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างแข็งแรง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  อายุ 17 ปีบริบูรณ์ – 70 ปี สุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะบริจาคโลหิต
  – ในกรณีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
  – ผู้ที่มีอายุเกิน 55 ปี จนถึง 60 ปี ต้องการบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์หรือพยาบาลของหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิต
  – ผู้บริจาคโลหิตประจำ สามารถบริจาคได้จนถึง อายุ 70 ปี และต้องมีการตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ทุกครั้ง โดยผู้บริจาคที่มีอายุมากกว่า 60 – 65 ปี บริจาคได้ทุก 4 เดือน ส่วนผู้บริจาคที่มีอายุมากกว่า 65 – 70 ปี บริจาคได้ ทุก 6 เดือน แต่ไม่รับบริจาคในหน่วยเคลื่อนที่
  สุขภาพแข็งแรง พักผ่อนเพียงพอ มีความพร้อมในวันที่บริจาคโลหิต และไม่มีอาการอ่อนเพลียใดๆ
  ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ สนับสนุนคลังสำรองโลหิต สภากาชาดไทย ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150