• ดาวน์โหลดได้ที่นี่.. แบบลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19​ ในเขตเมืองพัทยา

  ดาวน์โหลดได้ที่นี่.. แบบลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19​ ในเขตเมืองพัทยา

  ดาวน์โหลดได้ที่นี่.. แบบลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19​ ในเขตเมืองพัทยา

  https://drive.google.com/file/d/1O4FCCALydhsIo0igzNV27FBor17pFFtd/view?usp=drivesdk

  สำหรับหลักเกณฑ์และสถานที่รับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเมืองพัทยาระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16:00 น.​ มีรายละเอียดดังนี้

  หลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ
  1.มีสัญชาติไทย

  1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   3.ต้องไม่เป็นข้าราชการ​ พนักงาน​ เจ้าหน้าที่​ ลูกจ้างของรัฐ​ ข้าราชการบำนาญหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
   4.ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา
  2. มีฐานะยากจนหรือเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
   6.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ
   7.ให้ได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อ 1 ครัวเรือนหมายเหตุ:ทะเบียนบ้านละ 1สิทธิ

  โดยประชาชนผู้มีสิทธิสามารถดาวน์โหลดได้ตามข่าวนี้​ หรือขอรับแบบลงทะเบียนได้ที่ประธานชุมชนทั้ง​ 42​ ชุมชน​และสำนักพัฒนาสังคม​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา​ พร้อมนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ไปแสดง​ด้วยตนเอง ณ​ สถานที่รับลงทะเบียน​ ประกอบด้วย

  1. ทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยา(ฉบับจริง)​ พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง)​พร้อมสำเนา​ จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์(ใช้ได้ทุกธนาคารที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี)​

  ส่วนสถานที่รับลงทะเบียนมีดังนี้
  จุดที่ 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  เวลา​ 09.00-16.00​ น.
  จุดที่ 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 2
  เวลา​ 09.00-16.00​ น.
  จุดที่ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 5
  เวลา​ 09.00-16.00​ น.
  จุดที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 7
  เวลา​ 09.00-16.00​ น.
  จุดที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 8
  เวลา​ 09.00-16.00​ น.
  จุดที่ 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)​ เวลา​ 09.00-16.00​ น.

  ทั้งนี้เมืองพัทยาจะปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือให้ประชาชนทราบต่อไป​ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​ สำนักพัฒนาสังคม​ เมืองพัทยาโทร 0-3825 3261, 0-3825 3263 (ในวันและเวลาราชการ)​ หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  ดาวน์โหลดได้ที่นี่.. แบบลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19​…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150