• เมืองพัทยา ประชุมมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่เมืองพัทยา จากการระบาดโควิด-19

  เมืองพัทยา ประชุมมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่เมืองพัทยา จากการระบาดโควิด-19

  เมืองพัทยา ประชุมมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่เมืองพัทยา จากการระบาดโควิด-19

  วันนี้ (22 เม.ย.63) เวลา 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน ผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยา จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีรองนายกเมืองพัทยา ทั้ง 4 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ผู้ประกอบการ ผู้แทนจากสมาคม หน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน เมืองพัทยาจึงได้จัดประชุม หามาตรการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ โดยบูรณาการร่วมกับมูลนิธิและภาคเอกชนต่างๆ ในการแจกอาหารให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยเมืองพัทยาได้อำนวยความสะดวก พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จัดระเบียบตามมาตรการเว้นระยะห่างผู้เข้ารับการบริจาคอีกด้วย ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาและประสงค์จะนำอาหารมามอบให้แก่ประชาชนนั้น สามารถแจ้งมาได้ที่ Pattaya Contact Center หมายเลข 1337 ซึ่งเมืองพัทยาจะได้ประสานนำเจ้าหน้าที่ไปร่วมจัดระเบียบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

  นอกจากนี้ในส่วนของเมืองพัทยานั้น มีมาตรการจัดตั้งศูนย์พักพิง สำหรับบุคคลเร่ร่อน ที่ขาดรายได้ ได้มีที่พักอาศัย พร้อมอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19 ทั้งนี้ได้นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

  ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และ เว็บไซต์ pattayacityevents.com เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  เมืองพัทยา ประชุมมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่เมืองพัทยา…

  โพสต์โดย PRPATTAYA เมื่อ วันพุธที่ 22 เมษายน 2020
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150